Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Taryfy i ulgi

Opłaty dodatkowe:

  • Kara za jazdę bez ważnego biletu wynosi 50 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego.
  • Kara za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu wynosi 40 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego.
  • Kara za przewóz bagażu bez ważnego biletu wynosi 20 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego.
  • W przypadku natychmiastowego uiszczeenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych ustalonych w sposób określonyw punktach 1 – 3 zostanie obniżona o 30 procent.
  • Kara za zatrzymanie autobusu, opóźnienie jego kursu lub spowodowanie konieczności zmiany trasy bezuzasadnionej przyczyny wynosi 150 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego.


Opłata za przewóz bagażu:

      Opłata za każdą jedną sztukę rzeczy przewożonego przez podróżnego (bagaż) bez względu na cenę biletu wynosi  4,00 zł.