Regulamin przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii wprowadza się:

1. Regulamin przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa w Przedsiębiorstwie PKS Gryfice Sp. z o.o. >> .pdf

2. Załącznik nr 1 „Karta zgłoszenia nieprawidłowości” >> .pdf